flight of the earls title

Launch of Flight of the Earls Publication

Donegal County Council, the University of Ulster and Letterkenny Institute of Technology launch a prestigous celebratory publication comprising the proceedings of three conferences which took place in 2007/2008 to mark Donegal’s commemoration of the 400th anniversary of the Flight of the Earls. Mr. Brian Friel, Donegal Person of the Year 2010 will launch the publication entitled The Flight of the Earls – Imeacht na nIarlaí on Wednesday, 6th of April 2011 at 7pm in Letterkenny Institute of Technology Light refreshments will be served on arrival Copies of the publication will be available to purchase at the event Please RSVP by 31st March 2011 to Catherine Mc Connell, T: 00353 74 9194200 E: caitlin.uichochlainn@donegalcoco.ie

Welcome

On the 14th September 1607, a group of Ireland’s noble elite left from Donegal to find refuge in Europe and seek assistance for their cause in Ireland. They would never return. This episode in Irish history would become known as ‘Imeacht na nIarlai’ / the Flight of the Earls. It marked the end of an ancient Irish order that had survived over 1000 years and made way for the Plantation of Ulster.

Among those who left were Hugh O’Neill, Earl of Tyrone, Rory O’Donnell, Earl of Tyrconnell, The Maguires of Fermanagh, and dozens of elite soldiers and scholars. This ‘Flight’ made way for events such as the Plantation of Ulster. It was also a key event in the establishment of the Irish Diaspora around the world. Descendants of those who took part in the event established themselves as leading lights in many different fields of activity in their adopted countries and they do so to this day.

2007 was the 400th Anniversary of the Flight of the Earls. To mark this keystone in Irish history, Donegal County Council and Donegal County Development Board coordinated a year long commemoration that took place throughout Donegal and the North West region during 2007. Events included the return of the tall ship, the Jeannie Johnston, the world premier of Donal O’Kelly’s music theatre piece ‘Running Beast’ based on Hugh O’Neill, Earl of Tyrone; a major exhibition in the County Museum, ‘From Leaders to Exiles’, an academic conference in LYIT; a family carnival and pyrotechnic show in Rathmullan and a spectacular closing concert in Milford Church featuring the world premier of new compositions by Elaine Agnew, Donegal fiddle player Tommy Peoples and Gabriele Mirabassi with the Irish Chamber Orchestra and a choir of 150 school children from around the Milford area. This website showcases all the events that took place throughout 2007.

This website also provides publications and articles on the topic and can be used as an educational resource, as well as a commemorative poster for sale.

Fáilte

Ar an 14ú Meán Fómhair 1607, d’fhág scaifte de mhóruaisle na nGael Dún na nGall chun tearmann a aimsiú san Eoraip agus tacaíocht a lorg dá gcás i nÉirinn. Ní fhillfeadh said go brách arís. ‘Imeacht na nIarlaí’, mar a b’fhearr aithne, a tugadh ar an eachtra i Stair na hÉireann. Chuir á n-imeacht deireadh leis an tseanchóras Gaelach a mhair thar 1000 bliain agus réitigh sé an bealach do Phlandáil Uladh.

Ina measc siúd a d’imigh bhí Aodh Ó Neill, Iarla Thír Eoghain, Ruairí Ó Dónaill, Iarla Thír Chonaill, Na Mag Uidhir as Fear Manach, agus dosaenacha de scothshaighdiúirí agus lucht léinn. Réitigh an ‘Imeacht’ seo an bealach d’imeachtaí eile mar Phlandáil Uladh. Bhí sé tábhachtach fosta maidir le Diaspóra na hÉireann a scaipeadh ar fud an domhain. Bhunaigh na glúnta a tháinig ina ndiaidh iad fhéin mar cheannairí in go leor réimsí éagsúla ins na tíortha inár lonnaigh said iontu agus is amhlaidh an scéal go dtí an lá atá inniú ann.

B’é 2007 an 400ú Comóradh d’Imeacht na nIarlaí. Thug Comhairle Chontae Dhún na nGall agus Bord Forbartha Chontae Dhún na nGall futhú ar chomóradh bliana a chomhordú ar fud Chontae Dhún na nGall agus Réigiún an Iar-Thuaisceart, chun an t-aitheantas ceart a thabhairt don ócáid thábhachtach, stairiúil seo, i rith 2007. Cuid de na himeachtaí a reachtáladh nó an long ard ‘An Jeanie Johnston’a fhilleadh, píosa ceoil amharclainne Dhónal Ó Ceallaigh ‘Running Beast’, bunaithe ar Aodh Ó Neill, Iarla Thír Eoghain, Mór-thaispeántas ‘From Leaders to Exiles’ in Iarsmalann an Chontae, comhdháil acadúil san LYIT, carnabhál teaghlaigh agus seó pior-theicnic i Rath Maoláin, agus ceolchoirm mórthaibhseach clabhsúir in Eaglais Bhaile na nGallóglach le Elaine Agnew lena ceol nuachumtha, an fidléir Conallach Tommy Peoples, agus Gabriele Mirabassi le Ceolfhoireann na hÉireann agus cóir de 150 paistí scoile ó cheantar na nGallóglach. Taispeánann an láithreán gréasáin seo na himeachtaí go léir a bhí ar siúl i rith 2007.

Soláthraíonn an láithreán gréasáin seo foilseacháin agus ailt ar an ábhar agus is féidir é a úsáid mar áis oideasúil.